Max

Max

Leader

M WS BS S T W I A Ld XP Cost Rating Kills
4 3 3 3 3 3 4 4 7 62 120 182 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Advances
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Injuries
4 3 3 3 3 3 4 4 7 Base
Equipment
Knife
0
Skills
None
Injuries
None

Advances

Stats Value
Skills Advance
None
Notes