Nessa

4 Nessa

Ganger

M WS BS S T W I A Ld XP Cost Rating Kills
4 4 3 3 3 1 3 1 7 35 75 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 Advances
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Injuries
4 3 3 3 3 1 3 1 7 Base
Equipment
Shotgun
20
Man-stopper Shotgun Shell
5
Knife
0
Skills
None
Injuries
None

Advances

Stats Value
Weapon Skill1
Skills Advance
None
Notes