Tina

21 Tina

Juve

M WS BS S T W I A Ld XP Cost Rating Kills
4 2 2 3 3 1 3 1 6 0 35 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Advances
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Injuries
4 2 2 3 3 1 3 1 6 Base
Equipment
Stub Gun
10
Knife
0
Skills
None
Injuries
None

Advances

Stats Value
Skills Advance
None
Notes